# تاریخ

قرارداد FATF ⁩آخرین قرارداد خیانت بار یا اولین قرارداد هم نبوده

قرارداد #FATF ⁩آخرین قرارداد خیانت بار یا اولین قرارداد هم نبوده روزی هم #کاپیتولاسیون از خفت بارترین قراردادها توسط آمریکا پرست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید