# مذاکرات

گفت ، شد

#ویدیو :میتونیم نپذیریم،میتونیم مخالفت کنیم،میتونیم قبول نکنیم و رد کنیم ،اماهرچه ‌#گفت_شد و این یعنی ارزش داره از این به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید